Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnostEKO SMART Krediti za energijsku efikasnost su dizajnirani tako da podrže vašu želju da povećate energijsku efikasnost, proizvodite energiju ili koristite obnovljive izvore energije u vašem domu ili radnom prostoru. Bez obzira da li ste fizičko ili pravno lice, ovi krediti su prilagođeni svima koji žele smanjiti potrošnju energije i troškova, a samim tim i smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu.

Kroz finansiranje različitih mjera za povećanje energijske efikasnosti napravite pametan korak ka energijski efikasnom i ekološki osviještenom životu.

Informišite se o prednostima i mogućnostima energijske efikasnosti i otkrijte kako pametna ulaganja mogu znatno smanjiti vaše račune za energiju:

Više o energijskoj efikasnostiIznos kredita od 300 do 50.000 KM ✔️

Rok otplate do 84 mjeseca ✔️PODNESITE ZAHTJEV ZA KREDIT U PAR JEDNOSTAVNIH KORAKA


 

Uslovi EKO SMART Kredita za energijsku efikasnost


EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost namijenjeni su za unapređenje energijske efikasnosti, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i za pokretanje vlastite proizvodnje energije. Korisnici ovih kredita mogu biti fizička i pravna lica koja finansiranjem jedne ili više različitih mjera za povećanje energijske efikasnosti žele smanjiti potrošnju energije i troškova. Smanjenjem potrošnje energije korisnici mogu poboljšati svoje životne ili radne uslove, a takođe i povećati pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Projektno područje u kojem će EKI odobravati kredite krajnjim korisnicima, u vremenskom periodu od 01.05.2024. godine do 31.08.2024. godine, odnosi se na opštine: Brod, Busovača, Centar Sarajevo, Derventa, Doboj, Doboj jug, Donji Žabar, Goražde, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Jelah, Kakanj, Maglaj, Modriča, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Pelagićevo, Petrovo, Stanari, Stari Grad Sarajevo, Šamac, Teslić, Tešanj, Trnovo, Trnovo FBiH, Usora, Ustikolina, Vareš, Visoko, Vitez, Vogošća, Vukosavlje, Zavidovići, Zenica i Žepče

 • Iznos kredita 300 – 50.000 KM
 • Rok otplate do 84 mjeseca
 • Troškovi obrade od 0,50% do 1,50%
 • MKD EKI i MKF EKI kredite iskazuju/odobravaju u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
 • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou. U zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 16,50% do 19,50% a predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) Do 4.000 od 4.001 do 15.000 od 15.001 do 20.000 Od 20.001 do 50.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 72 mjeseca 84 mjeseci 84 mjeseci
NKS 19,50% 18,50% 17,50% 16,50%
EKS FBiH/DB/RS 22,50% 20,65% 19,41% 18,02%
 • Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
 • Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
 • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate Tr. obrade NKS EKS FBiH/DB/RS
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost 10.000 KM 66 mjeseci 1,00% 18,50% 20,67%Tabela sa pregledom rata:

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 48 60 72 84
5.000 KM 460 251 182 148 128 115
10.000 KM 919 502 364 296 257 231
20.000 KM 1.829 994 718 582 502 451 415
30.000 KM 2.729 1.476 1.062 858 738 659 604
50.000 KM 4.548 2.460 1.770 1.430 1.229 1.098 1.007
 • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
 • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.
 • Iznos kredita 300 – 50.000 KM
 • Rok otplate do 84 mjeseca
 • Troškovi obrade od 0,50% do 1,50%
 • MKD EKI i MKF EKI kredite iskazuju/odobravaju u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
 • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou. U zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 16,50% do 19,50% a predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) Do 4.000 Od 4.001 do 15.000 Od 15.001 do 20.000 Od 20.001 do 50.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 72 mjeseca 84 mjeseca 84 mjeseca
NKS 19,50% 18,50% 17,50% 16,50%
EKS FBiH/DB 22,50% 20,64% 19,40% 18,01%
EKS RS 22,60% 20,65% 19,41% 18,02%
 • Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
 • Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
 • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate Tr. obrade NKS EKS FBiH/DB EKS RS
EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost 10.000 KM 66 mjeseci 1,00% 18,50% 20,67% 20,70%Tabela sa pregledom rata:

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 48 60 72 84
5.000 KM 459 251 182 148 128 115
10.000 KM 919 501 364 296 256 231
20.000 KM 1.828 993 718 582 502 450 414
30.000 KM 2.727 1.475 1.061 857 737 659 604
50.000 KM 4.546 2.459 1.769 1.429 1.228 1.098 1.007
 • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
 • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.
               

Izračunajte ratu EKO SMART Kredita za energijsku efikasnost


Kreditni kalkulator

Krediti za energijsku efikasnost
KM
* Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

Plan otplate

R.B. Anuitet Glavnica Kamata Balans
1 27,72 22,84 4,88 277,16
2 27,72 23,21 4,50 253,94
3 27,72 23,59 4,13 230,35
4 27,72 23,98 3,74 206,37
5 27,72 24,37 3,35 182,01
6 27,72 24,76 2,96 157,25
7 27,72 25,16 2,56 132,08
8 27,72 25,57 2,15 106,51
9 27,72 25,99 1,73 80,52
10 27,72 26,41 1,31 54,11
11 27,72 26,84 0,88 27,28
12 27,72 27,28 0,44 0,00
Ukupno kamate 32,62
Ukupno glavnice 300,00
UKUPNO 332,62

Fizičko lice

Vaše informacije


Informacije o kreditu


Opšti uslovi poslovanja

Podnošenjem ove prijave dajem izričitu saglasnost da EKI može moje lične podatke iz ove prijave obrađivati u svrhu eventualnog uspostavljanja poslovnog odnosa te ih čuvati do dana povlačenja ove saglasnosti i obrađivati u svrhu istraživanja, informisanja, marketinga te unapređenja usluge i poboljšanja proizvoda. Upoznat sam da ovu saglasnost mogu povući u bilo koje vrijeme pisanim zahtjevom na email adresu info@eki.ba

IP adresa: 44.223.39.67

Loading...

Došli ste do kraja stranice, a i dalje niste dobili odgovore na sva vaša pitanja?


Pa to nije nikakav problem. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Facebook-a ili Instagram-a.


Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Copyright © 2024 Developed by Leftor