Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Stambeni kredit

Bez troškova obrade

Stambeni krediti


  • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Troškovi obrade od 1,50% do 2,00%
Saznajte više

Želite da kupite novi stan ili kuću?

Ili možda želite preurediti već postojeće stambene objekte, a nedostaje vam finansijskih sredstava za radove? 

Baš za vas u ponudi imamo stambene kredite koje mogu koristiti sva fizička lica za bilo koju vrstu investiranja u stambeni prostor. 

Iznos od 300 do 50.000 KM možete usmjeriti u kupovinu ili izgradnju potpuno novog stambenog objekta ili adaptaciju postojećeg, a vraćati ga možete u maksimalno 84 mjesečne rate. 

Izaberite EKI stambeni kredit i započnite akciju uređenja ili preseljenja.

Stambeni krediti su namijenjeni fizičkim licima, za adaptaciju ili izgradnju stambenog prostora. Ako želite ulagati u izgradnju vašeg novog doma ili poboljšati udobnost postojećeg, EKI stambeni krediti su pravo rješenje za tu vrstu investicije.

Uslovi kredita

Stambeni krediti

  • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Troškovi obrade od 1,50% do 2,00%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 18,00% do 23,50% i predstavljena je u tabeli:

Iznos (KM) do 4.000 od 4.001 do 15.000 od 15.001 do 20.000 od 20.001 do 30.000 od 30.001 do 50.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 60 mjeseci 60 mjeseci 84 mjeseca 84 mjeseca
NKS 23,50% 21,00% 20,00% 19,00% 18,00%
EKS FBiH/DB/RS 27,86% 24,35% 23,12% 21,63% 20,21%

Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
  • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

 

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS FBiH/DB/RS
Stambeni krediti 20.000 KM 60 mjeseci 20,00% 2,00% 23,12%

Tabela sa pregledom rata:

Stambeni krediti
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 42 48 60 66 72 84
1.000 94 53 39 35          
3.000 283 158 117 105          
4.000 377 210 156 141          
5.000 466 257 188 169 155 135    
6.000 559 308 226 203 186 162    
8.000 745 411 301 271 248 216    
10.000 931 514 377 338 310 271
15.000 1.397 771 565 507 464 406
20.000 1.853 1.018 743 666 609 530
25.000 2.304 1.260 916 819 748 649 613 584 540
30.000 2.765 1.512 1.100 983 897 778 736 701 648
40.000 3.667 1.997 1.446 1.291 1.175 1.016 959 912 841
50.000 4.584 2.496 1.808 1.613 1.469 1.270 1.199 1.140 1.051

Online zahtjev za kredit

Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kreditni kalkulator

Stambeni krediti
KM
* Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

Plan otplate

R.B. Anuitet Glavnica Kamata Balans
1 28,30 22,42 5,88 277,58
2 28,30 22,86 5,44 254,72
3 28,30 23,31 4,99 231,41
4 28,30 23,76 4,53 207,65
5 28,30 24,23 4,07 183,42
6 28,30 24,70 3,59 158,72
7 28,30 25,19 3,11 133,53
8 28,30 25,68 2,61 107,85
9 28,30 26,18 2,11 81,67
10 28,30 26,70 1,60 54,97
11 28,30 27,22 1,08 27,75
12 28,30 27,75 0,54 0
Ukupno kamate 39,54
Ukupno glavnice 300,00
UKUPNO 339,54

Copyright © 2024 Developed by Leftor