Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Krediti za registrovane biznise

Krediti za registrovane biznise


 • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 84 mjeseca
 • Grejs period max. 9 mjeseci
 • Troškovi obrade od 1,00% do 2,00%
Saznajte više

Imate registrovan biznis?

Imamo vrhunsko rješenje za sve ambiciozne preduzetnike.

Kada vaše poslovanje treba malo “pogurati”, mi smo tu da vam pomognemo. EKI krediti za registrovane biznise namijenjeni su za preduzetnike kojima je potrebna investicija da prošire ili unaprijede svoj biznis. 

Nudimo vam različite iznose kredita sa pristupačnim i fleksibilnim uslovima otplate, a kako bismo vaš proces kreditiranja učinili još jednostavnijim, nudimo vam i odgodu plaćanja do 9 mjeseci. 

Bilo da vam je potrebna nova oprema ili dodatni novac koji će pokriti troškove vezane za razvoj poslovanja, Krediti za registrovane biznise će vam pomoći da pronađete pravo rješenje za finansiranje vašeg biznisa.

Krediti za registrovane biznise namijenjeni su preduzetnicima sa registrovanim poslovnim djelatnostima koji žele investirati u svoje poslovanje. Bilo da se radi o početku, poboljšanju ili proširenju poslovnih aktivnosti uz EKI-jevu pomoć možete obezbijediti osnovna ili obrtna sredstva koja su vam potrebna za rad i na taj način obogatiti vaš biznis.

USLOVI KREDITA

Krediti za registrovane biznise

 • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 84 mjeseca
 • Grejs period max. 9 mjeseci
 • Troškovi obrade od 1,00% do 2,00%
 • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 15,00% do 18,50% i predstavljena je u tabeli:

Iznos (KM) do 4.000 od 4.001 do 15.000 od 15.001 do 20.000 od 20.001 do 50.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 60 mjeseci 66 mjeseci 84 mjeseca
NKS 18,50% 17,00% 16,50% 15,00%
EKS FBiH/DB 21,74% 19,52% 18,59% 16,50%
EKS RS 21,83% 19,54% 18,60% 16,50%

 

Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

 • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
 • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
 • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

 

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS FBiH/DB EKS RS
Krediti za registrovane biznise 10.000 KM 42 mjeseca 17,00% 2,00% 19,93% 19,97%

Tabela sa pregledom rata:

Krediti za registrovane biznise
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 42 48 60 66 72 84
1.000 92 50 36 33          
3.000 276 150 109 98          
4.000 368 201 146 130          
5.000 456 247 178 159 144 124      
6.000 547 297 214 191 173 149      
8.000 730 396 285 254 231 199      
10.000 912 494 357 318 289 249      
15.000 1.368 742 535 476 433 373      
20.000 1.819 984 708 630 572 492 463    
25.000 2.256 1.212 867 769 696 595 559 529 482
30.000 2.708 1.455 1.040 922 835 714 670 634 579
40.000 3.610 1.939 1.387 1.230 1.113 952 894 846 772
50.000 4.513 2.424 1.733 1.537 1.392 1.189 1.117 1.057 965

Online zahtjev za kredit

Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kreditni kalkulator

Krediti za registrovane biznise
KM
* Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

Plan otplate

R.B. Anuitet Glavnica Kamata Balans
1 27,58 22,95 4,63 277,05
2 27,58 23,30 4,27 253,75
3 27,58 23,66 3,91 230,08
4 27,58 24,03 3,55 206,05
5 27,58 24,40 3,18 181,65
6 27,58 24,77 2,80 156,88
7 27,58 25,16 2,42 131,72
8 27,58 25,54 2,03 106,18
9 27,58 25,94 1,64 80,24
10 27,58 26,34 1,24 53,90
11 27,58 26,74 0,83 27,16
12 27,58 27,16 0,42 0
Ukupno kamate 30,91
Ukupno glavnice 300,00
UKUPNO 330,91

Copyright © 2024 Developed by Leftor