Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Kredit za refinansiranje

Relaks kredit za refinansiranje


 • Iznos kredita od 1.000 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 72 mjeseca
 • Troškovi obrade od 0,00% do 1,00%
 • Refinansiranje za fizička i pravna lica
Saznajte više

Imate previše mjesečnih rata?

Imali ste finansijskih poteškoća i riješili da podignete kredit? Nedugo zatim još jedan? A onda možda i još neku pozajmicu? I tako, mjesec počinje, a vi pazite od datuma do datuma da ne preskočite neku ratu i idete od jedne do druge finansijske institucije da iste uplatite? Začarani krug nikako da prestane, a željeli biste nešto da promijenite.

Stvarno biste željeli promjenu?

Imamo za vas super priliku - EKI kredit za refinansiranje.

Sada se sigurno pitate pa kako to podizanje novog kredita može donijeti promjenu, zar ne?

Vrlo lako. EKI kredit za refinansiranje je namijenjen baš za lica koja žele da svoje mjesečne kreditne obaveze lakše prate i pojednostave. Sve vaše rate možete objediniti u jednu i plaćati samo nju, a ostatak mjeseca biti rasterećeni.

Od sada pamtite samo jednu ratu i samo jedan iznos.

Uz EKI Relaks kredit za refinansiranje, klijenti su u mogućnosti da sve svoje postojeće kredite koje koriste u drugim finansijskim institucijama objedine u jedan kredit, sa jednom mjesečnom ratom, kako bi lakše i jednostavnije servisirali svoje finansijske obaveze.

 • Iznos kredita od 1.000 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 72 mjeseca
 • Troškovi obrade od 0,00% do 1,00%
 • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 13,90% do 18,40% i predstavljena je u tabeli:

Iznos (KM) do 4.000 od 4.001 do 15.000 od 15.001 do 20.000 od 30.001 do 50.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 66 mjeseci 72 mjeseca 72 mjeseca
NKS 18,40% 15,90% 14,90% 13,90%
EKS FBiH/DB/RS 20,84% 17,65% 16,00% 14,85%

Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

 

 • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
 • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
 • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

 

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS FBiH/DB/RS
Kredit za refinansiranje 10.000 KM 66 mjeseci 15,90% 1,00% 17,63%

Tabela sa pregledom rata:

Relaks kredit za refinansiranje
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 42 48 60 66 72
1.000 92 50 36 32        
3.000 276 150 109 97        
4.000 367 200 145 130        
5.000 453 245 176 156 141 121 114  
6.000 544 293 211 187 170 146 137  
8.000 725 391 281 250 226 194 183  
10.000 907 489 351 312 283 243 228  
15.000 1.360 734 527 468 424 364 342  
20.000 1.804 969 692 614 556 475 446 422
25.000 2.244 1.199 853 755 682 580 544 514
30.000 2.692 1.439 1.024 906 818 696 653 617
40.000 3.590 1.919 1.365 1.208 1.091 929 870 822
50.000 4.487 2.398 1.706 1.510 1.364 1.161 1.088 1.028
 • Iznos kredita od 1.000 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 72 mjeseca
 • Troškovi obrade od 0,00% do 1,00%
 • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 13,90% do 18,40% i predstavljena je u tabeli:

Iznos (KM) do 4.000 od 4.001 do 15.000 od 15.001 do 20.000 od 30.001 do 50.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 66 mjeseci 72 mjeseca 72 mjeseca
NKS 18,40% 15,90% 14,90% 13,90%
EKS FBiH/DB 20,84% 17,63% 15,98% 14,84%
EKS RS 20,94% 17,65% 16,00% 14,85%

Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

 

 • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
 • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
 • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

 

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS FBiH/DB EKS RS
Kredit za refinansiranje 10.000 KM 66 mjeseci 15,90% 1,00% 17,63% 17,66%

Tabela sa pregledom rata:

Relaks kredit za refinansiranje
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 42 48 60 66 72
1.000 92 50 36 32        
3.000 276 150 109 97        
4.000 367 200 145 130        
5.000 453 245 176 156 141 121 114  
6.000 544 293 211 187 170 146 137  
8.000 725 391 281 250 226 194 183  
10.000 907 489 351 312 283 243 228  
15.000 1.360 734 527 468 424 364 342  
20.000 1.804 969 692 614 556 475 446 422
25.000 2.244 1.199 853 755 682 580 544 514
30.000 2.692 1.439 1.024 906 818 696 653 617
40.000 3.590 1.919 1.365 1.208 1.091 929 870 822
50.000 4.487 2.398 1.706 1.510 1.364 1.161 1.088 1.028

Online zahtjev za kredit

Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kreditni kalkulator

Kredit za refinansiranje
KM
* Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

Plan otplate

R.B. Anuitet Glavnica Kamata Balans
1 91,87 76,54 15,33 923,46
2 91,87 77,71 14,16 845,75
3 91,87 78,90 12,97 766,85
4 91,87 80,11 11,76 686,74
5 91,87 81,34 10,53 605,40
6 91,87 82,59 9,28 522,81
7 91,87 83,85 8,02 438,96
8 91,87 85,14 6,73 353,82
9 91,87 86,45 5,43 267,37
10 91,87 87,77 4,10 179,60
11 91,87 89,12 2,75 90,48
12 91,87 90,48 1,39 0,00
Ukupno kamate 102,45
Ukupno glavnice 1.000,00
UKUPNO 1.102,45

Copyright © 2024 Developed by Leftor