Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Krediti za agro biznise

Krediti za agro biznise


 • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 84 mjeseca
 • Grejs period max. 12 mjeseci
 • Troškovi obrade od 1,50% do 2,00%
Saznajte više

Dobrodošli u svijet uspjeha - svijet EKI Kredita za agro biznise!

Predstavljamo vam priliku za ostvarenje vaših agro ambicija, uz koju će vaš put ka uspjehu postati uzbudljiva stvarnost! 

EKI Krediti za agro biznise omogućavaju vam pristup kreditnim sredstvima u iznosima od 300 do 50.000 KM koja će biti finansijski temelj za unapređenje ili proširenje vaše poljoprivredne djelatnosti.

Ali prije nego što krenete putem uspjeha, potrebno je da ste već napravili jedan mali korak ka njemu, a taj korak je da ste registrovali vaše poljoprivredno gazdinstvo. I ne, ne mislimo na registraciju pravnog lica, već na registraciju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koju u FBiH i Brčko distriktu možete uraditi u svim opštinskim službama, a u RS-u u APIF-u.

Uz EKI Kredit za agro biznise ispišite vašu priču o uspjehu, koja će se prepričavati i biti inspiracija drugima. 

Krediti za agro biznise namijenjeni su za različite poljoprivredne djelatnosti u okviru registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Kreditna sredstva se mogu koristiti za kupovinu novog zemljišta, pripremu i obradu zemljišta, sijanje različitih kultura, za održavanje ili proširenje stočnog fonda, za investiranje u poljoprivrednu opremu, proširenje poslovanja ili modernizaciju trenutnih postrojenja za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.

Uslovi kredita

Krediti za agro biznise

 • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 84 mjeseca
 • Grejs period max. 12 mjeseci
 • Troškovi obrade od 1,50% do 2,00%
 • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 14,50% do 18,00% i predstavljena je u tabeli:

Iznos (KM) do 4.000 od 4.001 do 15.000 od 15.001 do 20.000 od 20.001 do 50.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 66 mjeseci 66 mjeseci 84 mjeseca
NKS 18,00% 16,50% 16,00% 14,50%
EKS FBiH/DB/RS 21,08% 18,83% 17,99% 16,10%


Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

 • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
 • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
 • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS FBiH/DB/RS
Krediti za agro biznise 10.000 KM 66 mjeseci 16,50% 2,00% 18,82%

Tabela sa pregledom rata:

Krediti za agro biznise
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 42 48 60 66 72 84
1.000 92 50 36 32
3.000 257 150 108 97
4.000 367 200 145 129
5.000 455 246 177 158 143 123 116
6.000 546 295 212 189 172 148 138
8.000 728 394 283 252 229 197 185
10.000 910 492 354 315 286 246 231
15.000 1.365 738 531 473 429 369 347
20.000 1.815 979 703 625 567 486 458
25.000 2.251 1.206 861 763 689 588 552 522 475
30.000 2.701 1.447 1.033 915 827 706 662 626 571
40.000 3.601 1.930 1.377 1.220 1.103 941 883 835 761
50.000 4.501 2.412 1.721 1.525 1.379 1.176 1.104 1.044 951

Online zahtjev za kredit

Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kreditni kalkulator

Krediti za agro biznise
KM
* Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

Plan otplate

R.B. Anuitet Glavnica Kamata Balans
1 27,50 23,00 4,50 277,00
2 27,50 23,35 4,15 253,65
3 27,50 23,70 3,80 229,95
4 27,50 24,05 3,45 205,89
5 27,50 24,42 3,09 181,48
6 27,50 24,78 2,72 156,70
7 27,50 25,15 2,35 131,54
8 27,50 25,53 1,97 106,01
9 27,50 25,91 1,59 80,10
10 27,50 26,30 1,20 53,79
11 27,50 26,70 0,81 27,10
12 27,50 27,10 0,41 0
Ukupno kamate 30,05
Ukupno glavnice 300,00
UKUPNO 330,05

Copyright © 2024 Developed by Leftor