Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Krediti za energijsku efikasnost

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost


 • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 84 mjeseca
 • Troškovi obrade od 0,50% do 1,50%
 • Krediti za energijsku efikasnost za fizička i pravna lica
Saznajte više

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost su dizajnirani tako da podrže vašu želju da povećate energijsku efikasnost, proizvodite energiju ili koristite obnovljive izvore energije u vašem domu ili radnom prostoru. Bez obzira da li ste fizičko ili pravno lice, ovi krediti su prilagođeni svima koji žele smanjiti potrošnju energije i troškova, a samim tim i smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu.

Kroz finansiranje različitih mjera za povećanje energijske efikasnosti napravite pametan korak ka energijski efikasnom i ekološki osviještenom životu.

EKO SMART krediti - Vaš pametan izbor!

Informišite se o prednostima i mogućnostima energijske efikasnosti i otkrijte kako pametna ulaganja mogu znatno smanjiti vaše račune za energiju!

Više o energijskoj efikasnosti

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost namijenjeni su za unapređenje energijske efikasnosti, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i za pokretanje vlastite proizvodnje energije. Korisnici ovih kredita mogu biti fizička i pravna lica koja finansiranjem jedne ili više različitih mjera za povećanje energijske efikasnosti žele smanjiti potrošnju energije i troškova. Smanjenjem potrošnje energije korisnici mogu poboljšati svoje životne ili radne uslove, a takođe i povećati pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Projektno područje u kojem će EKI odobravati kredite krajnjim korisnicima, u vremenskom periodu od 01.05.2024. godine do 31.08.2024. godine, odnosi se na opštine: Brod, Busovača, Centar Sarajevo, Derventa, Doboj, Doboj jug, Donji Žabar, Goražde, Ilidža, Ilijaš, Jelah, Kakanj, Maglaj, Modriča, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Pelagićevo, Petrovo, Stanari, Stari Grad Sarajevo, Šamac, Teslić, Tešanj, Trnovo, Usora, Ustikolina, Vareš, Visoko, Vitez, Vogošća, Vukosavlje, Zavidovići, Zenica i Žepče.

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost

 • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 84 mjeseca
 • Troškovi obrade od 0,50% do 1,50%
 • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 16,50% do 19,50% i predstavljena je u tabeli:

Iznos (KM) Do 4.000 Od 4.001 do 15.000 Od 15.001 do 20.000 Od 20.001 do 50.000
Max. rok otplate 42 mjeseca 72 mjeseca 84 mjeseci 84 mjeseci
NKS 19,50% 18,50% 17,50% 16,50%
EKS FBiH/DB/RS 22,50% 20,65% 19,41% 18,02%

Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

 

 • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
 • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
 • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

 

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate Tr. obrade NKS EKS FBiH/DB/RS

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost

10,000 KM 66 mjeseci 1,00% 18,50% 20,67%

Tabela sa pregledom rata:

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 48 60 72 84
5.000 KM 460 251 182 148  128  115  
10.000 KM 919 502 364 296  257  231  
20.000 KM 1,829 994 718 582  502  451  415
30.000 KM 2.729 1.476 1.062 858 738 659 604
50.000 KM 4.548 2.460 1.770 1.430 1.229 1.098 1.007
 • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
 • Rok otplate do 84 mjeseca
 • Troškovi obrade od 0,50% do 1,50%
 • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 16,50% do 19,50% i predstavljena je u tabeli:

Iznos (KM) Do 4.000 Od 4.001 do 15.000 Od 15.001 do 20.000 Od 30.001 do 50.000
Max. rok otplate 42 72 84 84
NKS 19,50% 18,50% 17,50% 16,50%
EKS FBiH/DB: 22,50% 20,64% 19,40% 18,01%
EKS RS: 22,60% 20,65% 19,41% 18,02%

Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

 

 • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
 • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
 • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

 

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate Tr. obrade NKS EKS FBiH/DB EKS RS

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost

10,000 KM 66 mjeseci 1,00% 18,50% 20,67% 20,70%

Tabela sa pregledom rata:

EKO SMART Krediti za energijsku efikasnost
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 48 60 72 84
5.000 KM 460 251 182 148  128  115  
10.000 KM 919 502 364 296  257  231  
20.000 KM 1,829 994 718 582  502  451  415
30.000 KM 2.729 1.476 1.062 858 738 659 604
50.000 KM 4.548 2.460 1.770 1.430 1.229 1.098 1.007

Online zahtjev za kredit

Učinili smo proces apliciranja za kredit brzim i efikasnim putem našeg online obrasca za prijavu. Sa samo nekoliko klikova, možete da podnesete online zahtjev za kredit, bez potrebe da dolazite direktno u EKI poslovnicu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Webchat-a, Facebook-a ili Instagram-a.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kreditni kalkulator

Krediti za energijsku efikasnost
KM
* Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

Plan otplate

R.B. Anuitet Glavnica Kamata Balans
1 27,72 22,84 4,88 277,16
2 27,72 23,21 4,50 253,94
3 27,72 23,59 4,13 230,35
4 27,72 23,98 3,74 206,37
5 27,72 24,37 3,35 182,01
6 27,72 24,76 2,96 157,25
7 27,72 25,16 2,56 132,08
8 27,72 25,57 2,15 106,51
9 27,72 25,99 1,73 80,52
10 27,72 26,41 1,31 54,11
11 27,72 26,84 0,88 27,28
12 27,72 27,28 0,44 0,00
Ukupno kamate 32,62
Ukupno glavnice 300,00
UKUPNO 332,62

Copyright © 2024 Developed by Leftor