Eki - PRELOADER

Trenutno nema dodanih notifikacija

Podnesi zahtjev ČPP Chat Lokacije

Robni kreditiPobrinite se da vaš život bude ispunjen stvarima koje su vam zaista potrebne. Ko će drugi to uraditi, ako ne vi?! Vaše želje i potrebe sada možete realizovati brzo i lako, uz EKI Robne kredite, oslanjajući se na nas i naše poslovne partnere. Sve partnerske firme, sa kojima EKI ima sklopljen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, su pažljivo odabrane kako biste kroz njihovu raznoliku ponudu imali pristup samo najboljim proizvodima. Bez obzira na to da li ste u potrazi za elektronikom, kućanskim aparatima, namještajem ili bilo kojom drugom vrstom robe ili usluga, sve možete pronaći kod njih, a nama je potreban samo predračun iz firme koju ste odabrali.

Za sve što vam je potrebno, tu su – EKI Robni krediti!

Spisak naših poslovnih partnera možete pogledati na stranici:

www.ekioglasi.ba.
Iznos kredita od 300 do 20.000 KM ✔️

Rok otplate do 72 mjeseca ✔️

Troškovi obrade 0,00%✔️
PODNESITE ZAHTJEV ZA KREDIT U PAR JEDNOSTAVNIH KORAKA
 

Uslovi Robnih kredita


Robni krediti namijenjeni su za kupovinu različitih vrsta robe i usluga za potrebe domaćinstva kod poslovnih partnera sa kojima EKI ima sklopljen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Korisnici ove vrste kredita mogu biti fizička lica, koja na osnovu predračuna iz partnerske firme apliciraju za sredstva za kupovinu željene robe. EKI nakon realizacije prebacuje sredstva na račun firme, a klijent može da preuzme svoju robu.

  • Iznos kredita 300 – 20.000 KM
  • Rok otplate do 72 mjeseca
  • Troškovi obrade 0,00%
  • MKD EKI i MKF EKI kredite iskazuju/odobravaju u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i iznosi 22,00% a predstavljena je u tabeli:
Iznos (KM) do 4.000 od 4.001 do 15.000 od 15.001 do 20.000
Max. rok otplate 42 mjeseci 60 mjeseci 72 mjeseca
NKS 22,00% 22,00% 22,00%
EKS FBiH/DB/RS 24,43% 24,43% 24,41%
  • Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.
  • Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):
  • Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS FBiH/DB/RS
Robni krediti 10.000 KM 60 mjeseci 22,00% 0,00% 24,41%Tabela sa pregledom rata:

Robni krediti
Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
12 24 36 42 48 60 66 72
1.000 94 52 38 34
3.000 281 156 115 103
5.000 468 259 191 172 158 138
6.000 562 311 229 206 189 166
8.000 749 415 306 275 252 221
10.000 936 519 382 343 315 276
15.000 1.404 778 573 515 473 414
20.000 1.872 1.038 764 687 630 552 525 503
  • Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI nudi kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije, osim uslova Startup kredita koji su dostupni samo u Mikrokreditnoj fondaciji EKI. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
  • Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

Izračunajte ratu Robnih kredita


Kreditni kalkulator

Robni krediti
KM
* Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

Plan otplate

R.B. Anuitet Glavnica Kamata Balans
1 28,08 22,58 5,50 277,42
2 28,08 22,99 5,09 254,43
3 28,08 23,41 4,66 231,02
4 28,08 23,84 4,24 207,17
5 28,08 24,28 3,80 182,89
6 28,08 24,73 3,35 158,17
7 28,08 25,18 2,90 132,99
8 28,08 25,64 2,44 107,35
9 28,08 26,11 1,97 81,24
10 28,08 26,59 1,49 54,65
11 28,08 27,08 1,00 27,57
12 28,08 27,57 0,51 0
Ukupno kamate 36,94
Ukupno glavnice 300,00
UKUPNO 336,94

Fizičko lice

Vaše informacije


Informacije o kreditu


Opšti uslovi poslovanja

Podnošenjem ove prijave dajem izričitu saglasnost da EKI može moje lične podatke iz ove prijave obrađivati u svrhu eventualnog uspostavljanja poslovnog odnosa te ih čuvati do dana povlačenja ove saglasnosti i obrađivati u svrhu istraživanja, informisanja, marketinga te unapređenja usluge i poboljšanja proizvoda. Upoznat sam da ovu saglasnost mogu povući u bilo koje vrijeme pisanim zahtjevom na email adresu info@eki.ba

IP adresa: 3.236.83.14

Loading...

Došli ste do kraja stranice, a i dalje niste dobili odgovore na sva vaša pitanja?


Pa to nije nikakav problem. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Facebook-a ili Instagram-a.


Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Copyright © 2024 Developed by Leftor